Privacybeleid Roland Real Estate

Laatst bijgewerkt: 1 juni 2023

Roland Real Estate, onderdeel van Woonconnector, gevestigd aan Margriete van Clevelaan 6, 1181 BC Amstelveen, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van onze gebruikers. In dit privacybeleid leggen we uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten via de website en andere communicatiekanalen.

1. Verzameling van persoonsgegevens
Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen wanneer u zich registreert op onze website, contact met ons opneemt, deelneemt aan het biedingsproces of gebruikmaakt van onze diensten. De verzamelde persoonsgegevens kunnen onder andere bestaan uit uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, betalingsinformatie en andere relevante gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening.

2. Gebruik van persoonsgegevens
Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden, zoals het faciliteren van het biedingsproces, het beheren van uw account, het verstrekken van informatie over beschikbare onroerende zaken en het onderhouden van communicatie met u. Daarnaast kunnen we de persoonsgegevens gebruiken voor interne administratieve doeleinden, statistische analyses, marketingactiviteiten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Delen van persoonsgegevens
Wij kunnen persoonsgegevens delen met derde partijen die betrokken zijn bij de dienstverlening, zoals verkopers, notarissen en andere relevante partijen. Deze gegevens worden alleen gedeeld voor zover noodzakelijk en met inachtneming van geldende privacywetgeving. We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Gegevensbeveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging ervan te voorkomen.

5. Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen wij uw gegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

6. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem contact met ons op via de hieronder

vermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen of als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid.

7. Contactgegevens
Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden geplaatst, en indien nodig zullen wij u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen via de door u verstrekte contactgegevens.